Zima 2019

170 złożonych wniosków!

InterregEurope

Zakończył się czwarty nabór wniosków w programie Interreg Europa 2014-2020.

Do 22 czerwca 2018 roku partnerzy wiodący mogli składać wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach czwartego naboru. Na ten konkurs przeznaczono 74 mln euro z EFRR.

Łącznie złożono 170 wniosków na kwotę ponad 211 mln euro, z czego: 35 w priorytecie Badania i innowacje, 46 w priorytecie Konkurencyjność MSP, 33 w priorytecie gospodarka niskoemisyjna, 56 w priorytecie Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

O środki ubiega się 1 262 partnerów z Europy, w tym najwięcej z Włoch (157), Hiszpanii (138), Rumunii (74), Grecji (71), Niemiec (70) i Polski (63). W złożonych projektach dominujący udział mają władze i instytucje publiczne (1079 partnerów). 183 aplikantów to prywatne podmioty non-profit.

Wnioski zostaną ocenione przez Wspólny Sekretariat (Lille, FR). Decyzję międzynarodowego Komitetu Monitorującego ws. wyboru projektów do dofinansowania poznamy najwcześniej w grudniu 2018 roku.

Więcej informacji na temat zakończonego naboru można znaleźć na oficjalnej stronie Programu Interreg Europa.

view szablon artykułu


            

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.