AKTUALNOŚCI

170 złożonych wniosków!

InterregEurope

Zakończył się czwarty nabór wniosków w programie Interreg Europa 2014-2020.

Do 22 czerwca 2018 roku partnerzy wiodący mogli składać wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach czwartego naboru. Na ten konkurs przeznaczono 74 mln euro z EFRR.

Łącznie złożono 170 wniosków na kwotę ponad 211 mln euro, z czego: 35 w priorytecie Badania i innowacje, 46 w priorytecie Konkurencyjność MSP, 33 w priorytecie gospodarka niskoemisyjna, 56 w priorytecie Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

O środki ubiega się 1 262 partnerów z Europy, w tym najwięcej z Włoch (157), Hiszpanii (138), Rumunii (74), Grecji (71), Niemiec (70) i Polski (63). W złożonych projektach dominujący udział mają władze i instytucje publiczne (1079 partnerów). 183 aplikantów to prywatne podmioty non-profit.

Wnioski zostaną ocenione przez Wspólny Sekretariat (Lille, FR). Decyzję międzynarodowego Komitetu Monitorującego ws. wyboru projektów do dofinansowania poznamy najwcześniej w grudniu 2018 roku.

Więcej informacji na temat zakończonego naboru można znaleźć na oficjalnej stronie Programu Interreg Europa.

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.