1. nabór MiniCall w programie Interreg Południowy Bałtyk otwarty!!

Do 16 grudnia 2020 roku będzie trwał nabór na wnioski aplikacyjne do programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 w ramach pierwszego naboru "Minicall".

 

Nabór "Minicall" jest kierowany do projektów aktualnie wdrażanych wramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Nabór jest otwarty dla następujących Celów Szczegółowych:

  • 1.1: "Zwiększenie obecności niebieskiego i zielonego sektora MŚP na rynkach międzynarodowych poprzez współpracę transgraniczną"
  • 1.2: "Zwiększenie transferu innowacji na rzeczniebieskiego  zielonego sektora MŚP poprzez wpsółpracę transgraniczną"
  • 2.1:  "Rozwój obszarów dziedzictwa kulturowego i naturalnego Południowego Bałtyku jako zrównoważonego kierunku turystycznego"
  • 2.2: "Zwiększenie użycia zielonych technologii w celu obniżenia poziomu zanieczyszczeń w regionie Południowego Bałtyku"
  • 3.1: "Zwiększenie jakości zrównoważenie środowiskowe usług transportowych w regionie Południowego Bałtyku"
  • 4.1: "Zwiększenie kwalifikacji siły roboczej w niebieskich i zielonych sektorach gospodarczych Południowego Bałtyku"
  • 5.1: "Zwiększenie zdolności współpracy międzyinstytucjonalnej poprzez współpracę w sieciach transgranicznych"

Wszystkie dokumenty potrzebne do poprawnego wypełnienia formularza zgłoszniowego projektu znajdują się na stronie internetowej Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Pełny link znajduje się poniżej:

  • https://southbaltic.eu/call-for-proposals

Nabór zostanie zamnięty w dniu 16 grudnia 2020 roku o godzinie 23:59 (CET).

W przypadku pytań dotyczących naboru proszę kontaktowac się z odpowiednim dla poszczególnego Celu Tematycznego menadżerem projektów we Wspólnym Sekretariacie lub z Regionlanym Punktem Kontaktowym w Pomorskiem.

  • Lista kontaktowa Wspólny Sekretariat: https://southbaltic.eu/joint-secretariat
  • Regionalny Punkt Kontatowy w Gdańsku: m.paradowska@pomorskie.eu tel.58 326 86 92
view szablon artykułu

Aktualności

Projekt dwa statki - wspólne morze. Soldek & Vityaz: morskie dziedzictwo Polski i Rosji

Przeczytaj wywiad, aby dowiedzieć się więcej o projekcie "2 statki - wspólne morze. Soldek & Vityaz: morskie dziedzictwo Polski i Rosji"

Przetarg na Ocenę Środowiskową programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Do 5 maja 2021 roku potrwa zbieranie ofert na wykonanie Strategicznej Oceny Środowiskowej dla kolejnej edycji programu Południowy Bałtyk.

Interreg Europe - Program na lata 2021-2027

W okresie programowania 2021-2027 będziemy nadal wspierać współpracę międzyregionalną między regionami z całej Europy


Konsultacje Programu Interact 2021-2027

W terminie od 28 kwietnia do 12 maja 2021 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach Programu Interact 2021-2027

Nowa wersja podręcznika beneficjenta w programie

Komitet Monitorujący Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wprowadził kilka zmian do podręcznika beneficjenta, które mogą dotyczyć polskich beneficjentów.


Parlament Europejski przyjął program Horyzont Europa. To już koniec drogi ustawodawczej

Posłowie Parlamentu Europejskiego zatwierdzili 28 kwietnia 2021 r. porozumienie z Radą UE dotyczące rozporządzenia wprowadzającego Program Ramowy Horyzont Europa. Horyzont Europa stanowi kontynuację programu Horyzont 2020 i ma wspierać badania i innowacje w takich obszarach jak zdrowie, transformacja klimatyczna czy cyfryzacja.

Ogłoszenie o wakatach: stanowiska kierownika projektu i asystenta zespołu

Chciałbyś pracować w międzynarodowym zespole zajmującym się współpracą europejską?

Międzynarodowy program wymiany akademickiej z Wielką Brytanią

Rząd brytyjski uruchamia nowy, międzynarodowy program wymiany akademickiej - Program Turinga.

Pomorskie webinarium dot. Programu LIFE 2021-2027 już 19.05.2021 r.

Zapraszamy na Pomorskie webinarium dotyczące Programu LIFE 2021-2027 w dniu 19.05.2021 r. o godz. 10:00 na platformie zoom.

Programy Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, Europa na lata 2021-2027 – podsumowanie cyklu spotkań informacyjnych z marca i kwietnia 2021 roku

Zakończył się cykl spotkań informacyjnych na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z myślą o przyszłych wnioskodawcach.

Zapraszamy do śledzenia strony Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Znajdują się tu cenne informacje o programach międzynarodowych realizowanych w ramach Celu 2 Polityki Spójności Europejska Współpraca Terytorialna


Zapraszamy do lektury artykułu na temat warsztatów i zwycięskich projektów w ramach IdeaLab

Artykuł dotyczący warsztatów i zwycięskich projektów w ramach IdeaLab ukazał się na stronie i profilach społecznościowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Materiał filmowy z webinarium "Nauka i LIFE - innowacje dla środowiska" już dostępny.

Nauka i LIFE – Program LIFE pomaga w praktycznym wykorzystaniu osiągnięć naukowych na rzecz środowiska i klimatu.

Nowy Magazyn EPSON nr 2 - już dostępny.

Geografia pandemii koronowirusa i nowy przegląd polityki ESPON.


Interreg Europa sesja Q & A

W dniu 8 kwietnia 2021 r. odbyła się internetowa sesja informacyjna dotycząca aktualnie otwartego naboru na dodatkowe działania.

URBACT uruchamia sieć CZR / SDG!

Sieć pilotażowa miast wdrażających Cele Zrównoważonego Rozwoju - CZR (Sustainable Development Goals – SDG) w partnerstwie z CEMR

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.